Ιανουαρίου 30, 2011

Επαγγελματικά Δικαιώματα ΤΕΣΥΔ


Το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων αποσκοπεί στην προαγωγή της Επιστήμης της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών μέσα από την διδασκαλία και την έρευνα και η προετοιμασία πτυχιούχων με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και να κινηθούν με άνεση και σιγουριά στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: